Mina boktips

Här ger jag några förslag till den som vill läsa mer om homosexualitet, frikyrklighet, Bibeln och kristen tro.

(Klicka på boktiteln för att komma till webbutik)

Välkomna varandra: bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”  – Tomas Poletti Lundström (red.)

En unik svensk antologi med ärendet att bidra till hbtq-personers inkludering i olika frikyrkor. Boken har en stor bredd och rör sig mellan teologi, personliga erfarenheter, etik, bibeltolkning och församlingssyn. Författarna härrör från olika delar av frikyrkligheten och bidrar tillsammans till ett viktigt samtal om framtiden för hbtq-personer i svenska frikyrkor.

The Cross in the Closet: One Man’s Abominable Quest to Find Jesus in the Margins”  – Timothy Kurek

En helt unikt berättelse som har gjort ett starkt och bestående intryck på mig. Timothy Kurek är straight, frikyrklig och teologiskt konservativ. Han bekämpar aktivt det han uppfattar som den homosexuella agendan. Men allting sätts på sin spets när hans vän kommer ut som gay, och Kurek bestämmer sig så småningom för att det bästa sättet för honom att förstå situationen är att vandra ett år i sin väns fotspår. Det som följer är en anmärkningsvärd resa in i garderoben. (Tyvärr kan titeln vara svår att få tag på i svenska bokhandlar.)

Torn: Rescuing the Gospel from the Gays-vs.-Christians Debate”  – Justin Lee

Justin Lee, grundare och ledare för den amerikanska organisationen Gay Christian Network (GCN), ger i sin bok ett personligt vittnesbörd om att vara gay i en amerikansk frikyrklig kontext. Han målar också upp en hoppingivande framtidsvision för alla som önskar att överbrygga klyftor mellan olika frikyrkor och HBTQ-personer.

Bible, Gender, Sexuality: Reframing the Church’s Debate on Same-sex Relationships”  – James V Brownson

James V Brownson, pastor och professor i Nya Testamentet vid Western Theological Seminary i Holland, Michigan (USA), analyserar de bibelsammanhang som på ytan verkar fördöma homosexuella relationer. Brownson tolkar texterna utifrån Bibelns övergripande logik i fråga om vad som utmärker moraliskt riktiga relationer, och hans bok är förmodligen det bästa jag läst i ämnet Bibeln-och-homosexualitet. Den som inte skräms av det akademiska anslaget har mycket spännande läsning framför sig. Bland annat en 100 sidor (!) lång utläggning av Romarbrevets första kapitel.

God and the Gay Christian – The Biblical Case in Support of Same-Sex Relationships”  – Matthew Vines

Matthew Vines har skrivit en bok som till stor del bygger på James V Brownsons arbete, men är mer lättillgänglig. Utifrån sin egen resa ut ur garderoben förklarar Vines hur de olika bibeltexter som verkar fördöma homosexuella relationer skulle kunna tolkas på andra sätt.