FÖRELÄSNINGAR OCH EVENTS

ANTON LUNDHOLM

Jag har mångårig erfarenhet av församlingsarbete inom olika frikyrkor i Sverige, och en teologie kandidatexamen inom exegetik med inriktning på Nya Testamentet.

Under sommaren 2012 kom jag ut som homosexuell, och lämnade i samband med det alla uppdrag i den församling jag då var engagerad i. Sedan dess har jag skrivit boken ”Välkommen in i min garderob” (Libris, 2017), om mina erfarenheter, och medverkat i Antologin ”En enda kropp” (Argument, 2022). Nu arbetar jag bland annat med att föreläsa utifrån min bok, inspirera och samtala kring hbtq, kristen tro, Bibeln, teologi och församlingsliv.

Välkommen att anlita mig!

Vill ni att jag ska medverka på ert event, hålla ett föredrag, leda en samtalsgrupp eller en bokcirkel, delta i ett panelsamtal, medverka under en gudstjänst eller kanske en utbildningsdag?

Tillsammans utformar vi något utifrån era behov och önskemål.

Möjligheterna är många!

Här finns några exempel:

Föreläsning: ”Välkommen in i min garderob”

Jag berättar personligt och öppenhjärtigt om hur det var att växa upp i en frikyrklig miljö och upptäcka att jag är homosexuell. Utifrån min bok ”Välkommen in i min garderob” berättar jag om försöken att bli kvitt mina homosexuella känslor, om det jag förlorade när jag till slut kapitulerade inför en förälskelse och om det nya hoppet jag vann. Jag resonerar slutligen kring vilka attityder jag önskar skulle finnas inom kyrkorna, för att homo- och bisexuella i större utsträckning ska få möjlighet att leva odelade liv, där både tron och sexualiteten får plats. Sedan öppnar jag upp för frågor och samtal, så att vi får möjlighet att resonera tillammans en god stund.

Tid: ca. 60 minuter

Föreläsning: ”Men det står ju i Bibeln…”

Är det möjligt att ta Nya Testamentets negativa utsagor om sexuella relationer mellan personer av samma kön på allvar, och samtidigt bejaka homosexuella personers tro, liv och längtan efter romantisk kärlek?

I denna föreläsning berättar jag om min egen brottningskamp med Bibelns texter, och om mina försök att förena en hög bibelsyn med ett bejakande av min egen homosexuella längtan. Jag försöker också resonera kortfattat kring olika bibeltolkningar i relation till församlingens bemötande av homosexuella medlemmar, och öppna upp för ett samtal kring bibeln, församlingen och homosexualitet.

Tid: ca 90 minuter

Bokcirkel / Samtalsgrupp

Vill ni anordna en bokcirkel eller en samtalsgrupp kring min bok ”Välkommen in i min garderob”?

Jag hjälper gärna till med upplägget. Kanske vill ni också att jag leder gruppen, eller besöker den vid något tillfälle?

Jag finns också tillgänglig för att leda bokcirklar eller samtalsgrupper kring andra böcker som behandlar hbtq, Bibeln, teologi och kristen tro, och kan även ge tips om bra litteratur i ämnet.

Gudstjänst / Predikan

Jag har lång erfarenhet av att predika i kristna gudstjänster av olika slag, alltifrån kortare predikningar till längre bibelutläggningar. Predikan kan vara centrerad kring en frågeställning, ett tema eller en bibeltext. Gemensamt för all min förkunnelse är att den genomsyras av en vilja att, med Bibeln och den mänskliga erfarenheten som utgångspunkt, förstå och tolka livet, och förmedla tröst, hopp och livsmod.

Tid: 10-40 minuter


”Den personliga berättelsen är ibland avgörande för det goda samtalet. Anton Lundholm kan med sin ödmjuka och stundtals hjärtskärande berättelse vara nyckeln till att öppna för just ett sådant gott samtal.”

Ulrica Davidsson, EKHO* Värnamo

(* ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer)


Undrar du något?

Vill du diskutera en idé eller ett upplägg, få ett prisförslag eller boka en föreläsning?