”BETTER IS ONE DAY”

Better Is One Day av Matt Redman är en sång som har legat nära mitt hjärta i över två decennier. Den har hjälp mig att formulera och uttrycka min gudslängtan. Det är också en av få så kallade lovsånger som har överlevt de stormar som uppstod i kölvattnet av att jag kom ut som homosexuell och som har fått en ny innebörd för mig efteråt.

Texten är hämtad ur ett kapitel i Psaltaren (84) som i Levande Bibelns översättning har fått rubriken Längtan till Guds tempel. Det är en pilgrimspsalm, en sång av längtan för de troende att sjunga under resan till templet i Jerusalem – den fysiska plats där Gud var alldeles särskilt närvarande.

How lovely is your dwelling place
Oh, Lord Almighty
For my soul longs and even faints for You

Idag lever vi på många sätt i en annan tid. Paulus säger i en predikan som finns återberättad i Apostlagärningarna (kapitel 17) att Gud inte bor i tempel som är byggda av människohand. Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss, fortsätter han, och tillägger att i honom är det vi lever, rör oss och är till. Med andra ord – Gud finns överallt. I sitt första brev till de troende i staden Korint (kapitel 3) går han ännu längre. Ni är ett Guds tempel, säger han. Guds ande bor i erGuds tempel är heligt, och ni är det templet. Jag hör honom säga att Gud har mött min längtan.

For here my heart is satisfied
Within Your presence
I sing beneath the shadow of Your wings

Gud bor i den som tror på honom. Han är så nära som det överhuvudtaget går att vara. Jag behöver inte leta efter honom. Han är redan här. Jag är templet, byggt av Guds egen hand. Och kanske är det just här mitt hjärta kan vara tillfreds. Min pilgrimsvandring har på ett sätt lett mig tillbaka till mig själv. Till platsen där himmel och jord möts. Där Gud bor.

Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! (Psalm 84)

Jag kan spendera tusentals dagar på att försöka vara någon annan eller någon annanstans, men att få leva en enda dag som mig själv och i mig själv – med Gud som inneboende – det smäller högre.

Better is one day in Your courts
Better is one day in Your house
Better is one day in Your courts
Than thousands elsewhere

Föreläsning om Bibeln och samkönade relationer

Är du nyfiken på hur det går att ta Bibelns negativa texter kring sex mellan personer av samma kön på allvar, och samtidigt bejaka samkönade relationer och hbtq-personers erfarenheter i kristna församlingar? Jag tror att hbtq-personer kan och bör inkluderas fullt ut i alla kyrkor, utan att det gör våld på Bibelns budskap. Så, varför verkar i så fall Bibeln så negativ? Självklart läser varje bibelläsare texterna med glasögon som är formade av såväl historiska skeenden som nutida sammanhang och erfarenheter, så hur läser jag? Hur läser du? Hur läser andra? Och vilken roll spelar det för synen på samkönade relationer?

Välkommen till Regnbågsafton i Fässbergs kyrka i Mölndal, nu på torsdag den 16 juni!
Fri entré, ingen föranmälan.

18:00 – Regnbågsmässa
18:45 – Föredrag och samtal: ”Men det står ju i Bibeln…
(om att vara trogen Bibelns texter och bejaka samkönade relationer)
19:46 – ”Enjoy!” – underhållning
20:15 – Mingel och tilltugg

Samkönade relationer och äktenskap i frikyrkorna

Idag publicerar tidningen Dagen ett dokument om samkönade relationer och äktenskap i de svenska frikyrkorna. Jag medverkar med mina reflektioner kring de samtal och diskussioner som förs just nu. Självklart finns det mycket att säga, och frågorna är långt ifrån färdigbehandlade. Jag misstänker personligen, vilket jag också säger i artikeln, att vi som är homosexuella och frikyrkligt kristna gör bäst i att förbereda oss på en intensifierad debatt under åren som kommer. Det kan bli plågsamt, men det gäller att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. För egen del vill jag gärna tänka att det inte handlar om att vinna diskussioner, utan om att visa vilka vi är, vara öppna och ärliga med våra erfarenheter, tankar, tro och tvivel, ödmjuka och tålmodigt respektfulla, även när vi helst av allt vill skrika av frustration. Kom ihåg att Jesus uppmanar oss att behandla andra som vi själva vill bli behandlade, och att älska dem som vi uppfattar som motståndare. Till syvende och sist har vi inga mänskliga fiender, vi är alla syskon. Låt oss inte glömma bort det, när tonläget skruvas upp och mycket står på spel.

Glädje och nåd från Gud,
önskar Anton Lundholm

Frikyrkan och HBTQ – bejakande perspektiv


Nu återstår en enda vecka innan ”Välkommen in i min garderob” kommer ut i bokhandeln. Ännu har jag inte fått hålla den färdigtryckta boken i mina händer, men jag fortsätter att vänta med spänning.

Min rekommendation och länk till webbutik finns HÄR

Under tiden skulle jag vilja säga några ord om en annan bok, som släpps ett par veckor efter min. Jag syftar på antologin ”Välkomna varandra: bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan” som också ges ut av Libris. Det är en kompisbok till ”Välkommen in i min garderob”, skulle man kunna säga. Jag har fått förhandsläsa manuset och kan inte nog uttrycka hur glad och rörd jag är över att en sådan här bok ges ut just nu. Den är så viktig och efterlängtad. Ett antal hbtq-bejakande frikyrkliga teologer, pastorer och medlemmar ger sina perspektiv på Bibeln, frikyrkan och hbtq-personer. Bibelutläggande texter, teologiska reflektioner och församlingsperspektiv sammanflätas med personliga berättelser och erfarenheter från olika delar av frikyrkligheten. Att författarna har en bred förankring i de olika frikyrkliga samfunden gör projektet extra värdefullt. Under hösten gör förlaget, tillsammans med några av författarna, en release-turné som besöker Örebro, Stockholm, Göteborg och Umeå. Boka in detta i kalendern! Kom och lyssna till ett intressant och viktigt samtal, och ställ dina frågor till författarna och förlaget.

Med värme,
Anton Lundholm