”BETTER IS ONE DAY”

Better Is One Day av Matt Redman är en sång som har legat nära mitt hjärta i över två decennier. Den har hjälp mig att formulera och uttrycka min gudslängtan. Det är också en av få så kallade lovsånger som har överlevt de stormar som uppstod i kölvattnet av att jag kom ut som homosexuell och som har fått en ny innebörd för mig efteråt.

Texten är hämtad ur ett kapitel i Psaltaren (84) som i Levande Bibelns översättning har fått rubriken Längtan till Guds tempel. Det är en pilgrimspsalm, en sång av längtan för de troende att sjunga under resan till templet i Jerusalem – den fysiska plats där Gud var alldeles särskilt närvarande.

How lovely is your dwelling place
Oh, Lord Almighty
For my soul longs and even faints for You

Idag lever vi på många sätt i en annan tid. Paulus säger i en predikan som finns återberättad i Apostlagärningarna (kapitel 17) att Gud inte bor i tempel som är byggda av människohand. Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss, fortsätter han, och tillägger att i honom är det vi lever, rör oss och är till. Med andra ord – Gud finns överallt. I sitt första brev till de troende i staden Korint (kapitel 3) går han ännu längre. Ni är ett Guds tempel, säger han. Guds ande bor i erGuds tempel är heligt, och ni är det templet. Jag hör honom säga att Gud har mött min längtan.

For here my heart is satisfied
Within Your presence
I sing beneath the shadow of Your wings

Gud bor i den som tror på honom. Han är så nära som det överhuvudtaget går att vara. Jag behöver inte leta efter honom. Han är redan här. Jag är templet, byggt av Guds egen hand. Och kanske är det just här mitt hjärta kan vara tillfreds. Min pilgrimsvandring har på ett sätt lett mig tillbaka till mig själv. Till platsen där himmel och jord möts. Där Gud bor.

Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! (Psalm 84)

Jag kan spendera tusentals dagar på att försöka vara någon annan eller någon annanstans, men att få leva en enda dag som mig själv och i mig själv – med Gud som inneboende – det smäller högre.

Better is one day in Your courts
Better is one day in Your house
Better is one day in Your courts
Than thousands elsewhere